№ 2—3 (2019)

Зміст

Лекції

Нейробореліоз: сучасний підхід до діагностики та лікування PDF
Z. I. Zavodnova 7—11

Огляди

Системи інтрагангліонарного та інтранейронального контролю над латентними α-герпесвірусами у сенсорних гангліях периферичної нервової системи PDF
D. V. Maltsev 12—21
Вплив мікробіоти кишечника та моделі харчування на патогенез та перебіг розсіяного склерозу PDF
K. P. Potapova 22—28

Оригінальні дослідження

Оцінка прогресування атеросклеротичних екстракраніальних каротидних стенозів у пацієнтів з ішемічним інсультом, які перенесли каротидну ендартеректомію PDF (Русский)
O. Ye. Dubenko, O. V. Zubkov, V. Yu. Anysienkova, D. O. Krasiyk 29—34
Якість життя, пов’язана зі здоров’ям, у пацієнтів у відновний період півкульного ішемічного інсульту PDF (Русский)
Yu. I. Gudarian 35—39
Когнітивні функції у хворих на гіпертонічну хворобу та гіпотиреоз з ретроспективною оцінкою контролю компенсації захворювання PDF
M. I. Lesiv 40—44
Клінічні особливості та комплексне лікування вертебральних торакалгій з нейродистрофічними виявами PDF
O. A. Kozyolkin, S. O. Medvedkova, O. O. Lisova 45—50
Перебіг розсіяного склерозу та вік: клініко-параклінічні зіставлення PDF
O. O. Nikolenko, O. D. Shulga, V. V. Kozliuk, U. V. Valetska, O. M. Zheshko, O. А.  Yurko, M. I. Dubinets, O. V. Tenderiak 51—56

Експериментальні дослідження

Патологічні зміни головного мозку мишей на тлі моделювання ішемії з асоційованою вірусною інфекцією PDF
N. S.  Тurchynа, S. I. Sаvоskо, Т. М.  Chеrеnkо, S. L. Ribаlkо, D. B. Stаrоsilа 57—65

Випадок із практики

Досвід діагностики та лікування синдрому Гійєна — Барре з різним клінічним перебігом PDF
G. G. Simonenko, O. E. Domoratskyi, M. O. Stefaniuk, L. V. Dubinina, R. A. Mokrynskyi 66—73

Лікарю-практику

Питання Європейського іспиту PDF (English)
  74—80