Редакційний штат

Головний редактор


Володимир Степанович Мельник
д. мед. н., проф., професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

-


Редакційна рада

Соколова Л. І. (Голова редакційної ради)
д. мед. н., проф., професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Напрєєнко О. К.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри психіатрії та наркології Національного медичного університету імені  О. О. Богомольця, Київ, Україна

Цимбалюк В. І.
д. мед. н., проф., академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені  О. О. Богомольця, Київ, Україна

Черенько Т. М.
д. мед. н., проф., професор кафедри неврології Національного медичного університету імені  О. О. Богомольця, Київ, Україна

-


Редакційна колегія

Бачинська Н. Ю.
д. мед. н., проф., завідувач відділу вікової фізіології та патології нервової системи ДУ “Інститут геронтології  імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України”, Київ, Україна

Дзюба О. М.
д. мед. н., проф., заступник директора з наукової роботи ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я», Київ, Україна

Карабань І. М.
д. мед. н., проф., завідувач відділу клінічної фізіології і патології екстрапірамідної нервової системи ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, Україна

Козьолкін О. А.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри нервових хвороб Запорізького державного медичного університету, Запоріжжя, Україна

Кузнєцов В. В.
д. мед. н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» , Київ, Україна

Лісяний М. І.
д. мед. н., проф., чл.-кор. НАМНУ, завідувач відділу нейроімунології ДУ «Інститут нейрохірургії НАМНУ», Київ, Україна

Московко С. П.
д. мед. н. проф.,  завідувач кафедри нервових хвороб Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна

Негрич Т. І.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри неврології Львівського національного медичного університету, Львів, Україна

Скибо Г. Г.
д. мед. н., проф., завідувач відділу цитології  Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, Київ, Україна

Ткаченко О. В.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри неврології №2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна

Шкробот С. І.
д. мед. н. проф., завідувач кафедри неврології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського», Тернопіль. Україна

Caso V.
MD, PhD. by specialty Neurology, Professor University of Perugia, Hospital Santa Maria Della Misericordia, Stroke Unit, Perugia, Italy

Lisnic V.
MD, PhD. by specialty Neurology, Professor, State University of Medicine and Pharmaceutics „Nicolae Testemiţanu", Department of Neurology, Republic of Moldova

Trinka E.
MD, MSc, FRCP by specialty Neurology, Professor, Chair of the Department of Neurology and Medical Vicedirector of the Christian Doppler University, Salzburg, Austria