DOI: https://doi.org/10.30978/UNJ2019-2-40

Когнітивні функції у хворих на гіпертонічну хворобу та гіпотиреоз з ретроспективною оцінкою контролю компенсації захворювання

M. I. Lesiv

Анотація


Мета — вивчити взаємозв’язок між клініко‑анамнестичною характеристикою пацієнтів із гіпертонічною хворобою (ГХ), гіпотиреозом, їх поєднанням та порушеннями когнітивних функцій.

Матеріали і методи. Обстежено 67 пацієнтів (36 чоловіків і 31 жінку). Вік пацієнтів становив від 42 до 58 років (у середньому — (49,84 ± 2,83) року). Пацієнтів розподілили на три групи за нозологією: I група — 21 пацієнт із ГХ, які отримували антигіпертензивну терапію, II група — 18 хворих на гіпотиреоз, котрі приймали L‑тироксин у дозі 100 — 150 мг, III група — 28 пацієнтів ГХ та супутнім гіпотиреозом, які отримували відповідне лікування. До контрольної групи залучено 18 осіб без анамнезу ГХ і гіпотиреозу. Для аналізу використано дані щорічних візитів до терапевта та ендокринолога, зокрема щодо рівня артеріального тиску (АТ) і вмісту тиреотропного гормону (ТТГ). Для уніфікації підходів до збору даних розроблено анкету, в яку вносили отримані показники. Для оцінки наявності та ступеня когнітивних порушень використовували коротку шкалу оцінки психічного статусу ММSE (Mini Mental State Examinatiоn) і шкалу Адденбрука (ACE).

Результати. За результатами аналізу показників офісного АТ у І, III та контрольній групах установлено достатній контроль його рівня. Після проведення ретроспективного даних медичної документації виявлено недостатній контроль АТ у відповідних групах: середній рівень систолічного і діастолічного АТ становив (153,30 ± 0,64) та (97,50 ± 0,38) мм рт. ст. відповідно. За даними вимірювання вмісту ТТГ установлено, що на момент огляду хворі на гіпотиреоз перебували у стадії компенсації. Ретроспективний аналіз даних показав, що рівень ТТГ був недостатньо коригованим: (7,14 ± 2,37) і (8,03 ± 3,77) мМО/л для ІІ та ІІІ груп відповідно. За даними індивідуальної оцінки показників MMSE частка пацієнтів, у яких виявлено когнітивні порушення, у I, ІІ і III групах становила 3,6; 7,2 і 10,8 % відповідно. Показники MMSE у ІІІ групі були статистично значущо (p < 0,05) меншими порівняно з І та ІІ групами (на 7,5 і 3,9 % відповідно). Результати тесту ACE це підтвердили. За даними індивідуальної оцінки показників тесту ACE частота когнітивних порушень у I, ІІ і III групах становила 4,3; 4,6 і 6,1 % відповідно.

Висновки. Ретроспективний аналіз даних медичної документації пацієнтів із ГХ, гіпотиреозом та їх поєднанням виявив недостатній контроль рівнів АТ і ТТГ протягом багатьох років, що стало однією з причин появи когнітивних порушень у цій групі пацієнтів.

 


Ключові слова


когнітивні функції; гіпертонічна хвороба; гіпотиреоз; шкала MMSE; шкала Адденбрука

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalenko OYe, Lytvyn OV. Chronic brain ischemia in patients with arterial hypertension and hypothyroidism (Ukrainian). International journal of endocrinology (Ukrainian). 2017;1:45-49. DOI: 10.22141/2224-0721.13.1.2017.96764

Krotova VJu. Faktory serdechno-sosudistogo riska i kognitivnye rasstrojstva u pacientov s kontroliruemoj arterialnoj gipertenziej [Factors of cardiovascular risk andcognitive disorders in patients with controlled arterial hypertension]. Klіnіchna medicina [Clinical medicine]. 2016;ХХI/2:47-53 (Ukrainian).

Ostroumova, O. Reznikova, K. Kognitivnye narushenija pri arterial’noj gipertonii i vozmozhnosti ih korrektsii. Vrach. 2011;14:33-38.

Preobrazhenskaja, IS. Kognitivnye narushenija u pacientov s ostroj i hronicheskoj cerebral’noj ishemiej: jetiologija, patogenez, principy terapii. Jeffektivnaja farmakoterapija. 2014;42:16-22.

Boxtel MP. Thyroid function, depressed mood, and cognitive performance in older individuals: the Maastricht Aging Study. Psychoneuroendocrinology. 2004;29. 891-898. doi.org/10.1016/j.psyneuen.2003.08.002

Go AS, Mozaffarian D, Roger VL et al. Executive summary: heart disease and stroke statistics — 2014 update a report from the American Heart Association. Circulation. 2014;129(3):399-410.

Niafar M. Subclinical Hypothyroidism Effects on Cardiac Function; Pakistan Journal of Biological. Sciences. 2009;12:1056-1062. DOI: 10.3923/pjbs.2009.1056.1062

O’Donnell M. Cognitive impairment and risk of cardiovascular events and mortality. Eur Heart J. 2012;33(14):1777-1786. doi:10.1093/eurheartj/ehs128

Persania L, Brabant G, Dattani M et al. Guidelines on the Diagnosis and Management of Central Hypothyroidism: European Thyroid Association. Thyroid. 2018;N 7:225-237. DOI: 10.1159/000491388

Whitmer RA, Sidney S, Selby J et al. Midle cardiovascular risk factors and risk of dementia in late life. Neurology. 2005;64(2):277-281. doi.org/10.1212/01.WNL.0000149519.47454.F2

Williams B et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104. doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339

Wolf-Maier K, Cooper RS, Kramer H et al. Hypertension

treatment and control in five European countries, Canada, and

the United States. Hypertension. 2004;43.

P. 10-17. doi.org/10.1161/01.HYP.0000103630.72812.10

Yoshida H, Terada S, Honda H et al. Validation of the revised Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE-R) for detecting

mild cognitive impairment and dementia in a Japanese population. International Psychogeriatrics. 2012;24(1):28-37. doi: 10.1017/S1041610211001190

Young W, David A, Calhoun J et al. Screening for Endocrine Hypertension: An Endocrine Society Scientific Statement. Endocrine Reviews. 2017;38(2):103-122.
© Український неврологічний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020