Український неврологічний журнал

Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання, публікує результати оригінальних
та експериментальних досліджень, висвітлює перспективні діагностики неврологічних захворювань,
сучасні медикаментозні та нейро-хірургічні методи лікування хворих

Заснований у 2006 році

-

Головний редактор
Лариса Іванівна Соколова,
доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця,
лауреат премій міжнародних та національних громадських фондів за вагомий внесок у виконання «Програми лікування хворих на розсіяний склероз в Україні»

Засновники видання
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13471-2355ПР від 09.11.2007 р.

Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»

Мова видання: українська, англійська, російська

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук
Додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р.

Видання зареєстроване у міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах
Index Copernicus, Google Scholar, Science Index, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor,
Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова»
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статті, опубліковані в «Українському неврологічному журналі», отримують DOI —
ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік

ISSN: 1998-4235 (Print), 2522-1183 (Online)

DOI: 10.30978/UNJ

Сайт: ukrneuroj.com.ua

-

Редакційна колегія

Бачинська Н. Ю. (Київ)
Боброва В. І. (Київ)
Григорова І. А. (Харків)
Дзюба О. М. (Київ)
Карабань І. М. (Київ)
Козьолкін О. А. (Запоріжжя)
Кузнєцов В. В. (Київ)
Лісяний М. І. (Київ)
Московко С. П. (Вінниця)
Мяловицька О. А. (Київ)
Негрич Т. І. (Львів)
Скибо Г. Г. (Київ)
Ткаченко О. В. (Київ)
Шкробот С. І. (Тернопіль)
Caso V. (Італія)
Ferro J. M. M. C. (Португалія)
Lisnic V. (Молдова)
Trinka E. (Австрія)

--