Про журнал

Спеціалізоване науково-практичне рецензоване медичне видання, публікує результати оригінальних та експериментальних досліджень, висвітлює перспективні діагностики неврологічних захворювань, сучасні медикаментозні та нейро-хірургічні методи лікування хворих

Заснований у 2006 році

-


Головний редактор

Володимир Степанович Мельник,
доктор медичних наук, професор,
професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Засновники видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmu.ua), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ» (vitapol.com.ua)

Державна реєстрація
Реєстр суб'єктів у сфері медіа
Ідентифікатор медіа R30-03978
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1241 від 11.04.2024 р.

Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ» (vitapol.com.ua)

Мова видання: українська, англійська

Редакційна політика: відкритий доступ до опублікованих текстів, розміщення статей на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук, категорія "Б": наказ МОН України від 17.03.2020, № 409. У виданні можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

Видання зареєстроване у міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, OUCI, Scilit, WorldCat

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело»

Статті, опубліковані в «Українському неврологічному журналі», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef

Періодичність виходу: 4 рази на рік

ISSN: 1998-4235 (Print), 2522-1183 (Online)

DOI: 10.30978/UNJ

Сайт: ukrneuroj.com.ua

-

Поточний номер

№ 1 (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-03-29

Особистості

Переглянути всі випуски