Про журнал

Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання, публікує результати оригінальних та експериментальних досліджень, висвітлює перспективні діагностики неврологічних захворювань, сучасні медикаментозні та нейро-хірургічні методи лікування хворих

Заснований у 2006 році

-

 

Головний редактор
Володимир Степанович Мельник,
д. мед. н., проф., професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Засновники видання
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmu.ua)
Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13471-2355ПР від 09.11.2007 р.

Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»

Мова видання: українська, англійська

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук:
Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").

Видання зареєстроване у міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статті, опубліковані в «Українському неврологічному журналі», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік

ISSN: 1998-4235 (Print), 2522-1183 (Online)

DOI: 10.30978/UNJ

Сайт: ukrneuroj.com.ua

-

Поточний номер

№ 3—4 (2021)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2021-11-15

До 180-річчя від дня заснування Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Оригінальні дослідження

Неврологія і мистецтво

Переглянути всі випуски