DOI: https://doi.org/10.30978/UNZ2018281

Ключові принципи в хірургії плечового сплетення з ушкодженням верхнього та середнього стовбурів за типом паралічу Дюшена — Ерба

I. B. Tretyak

Анотація


Мета — підвищити ефективність хірургічного лікування хворих з ушкодженням верхнього та середнього стовбурів плечового сплетення за типом паралічу Дюшена — Ерба шляхом застосування оригінальних методик невротизації, автопластики, тривалої електростимуляції та ортопедичної корекції функції верхньої кінцівки.

Матеріали і методи. Проведено аналіз результатів хірургічного лікування 64 хворих з травмою плечового сплетення, яка супроводжувалася відривом або ушкодженням спінальних нервів С5 —С7, верхнього та середнього стовбурів чи їх передніх і задніх порцій. Для реконструкції структур плечового сплетення та його довгих гілок найчастіше застосовували методики автопластики нервів та невротизації. У разі збереження анатомічної цілості ушкоджених структур плечового сплетення, виявленого під час невролізу, особливо у випадках позитивної інтраопераційної діагностики, використовували методику тривалої електростимуляції ушкоджених структур у після­операційний період за допомогою вітчизняних електростимуляційних систем «Ней Сі‑3М» (Україна).

Результати. При проведенні реконструктивних втручань на структурах верхнього стовбура плечового сплетення досягнуто позитивних результатів відведення плеча та згинання передпліччя силою не нижче ніж 4 бали у 86,7 % випадків. Результати застосування методики невротизації ушкоджених структур верхнього стовбура в усіх випадках були задовільними: спостерігали відновлення відведення плеча та згинання у лікті, функції м’язів — до М4 —М5. При використанні тривалої електростимуляції позитивних результатів досягнуто у 53,9 % хворих.

Висновки. За відсутності ознак регенерації при проведенні відновної консервативної терапії протягом 2 міс у випадках ушкоджень верхнього і середнього стовбурів плечового сплетення за типом паралічу Дюшена — Ерба показане хірургічне лікування з максимально повним залученням компенсаторних та регенераторних властивостей нервової системи шляхом застосування оригінальних методик невротизації, автопластики, тривалої електростимуляції та ортопедичної корекції функції верхньої кінцівки. Невротизація структур верхнього стовбура плечового сплетення в усіх випадках сприяла задовільному відновленню згинання у лікті та відведення плеча.

 


Ключові слова


травма плечового сплетення; реконструкція нерва; вільна пересадка м’язів

Повний текст:

PDF

Посилання


Григорович КА. Хирургическое лечение повреждений нервов. Л.: Медицина, 1981:302.

Третяк ІБ. Використання хронічної електростимуляції при ушкодженнях периферичних нервів та сплетeнь. Укр нейрохір журн. 2007;2:58-61.

Ali ZC, Heuer GG, Faught RW et al. Upper brachial plexus injury in adults: comparative effectiveness of different repair techniques. J Neurosurg. 2015;122(1):195-201.

Hoang D, Chen VW, Seruya M. Recovery of elbow flexion after nerve reconstruction versus free functional muscle transfer for late, traumatic brachial plexus palsy: a systematic review. Plast Reconstr Surg. 2018;141(4):949-959.

Kaiser R, Mencl L, Haninec P. Injuries associated with serious brachial plexus involvement in polytrauma among patients requiring surgical repair. Injury. 2014;45(1):223-226.

Midha R. Emerging techniques for nerve repairs. Nerve transfers and nerve guidance tubes. Clin Neurosurg. 2006;53:185-190.

Oberlin C, Beal D, Leechavengvongs S et al. Nerve transfer to biceps muscle using a part of ulnar nerve for C5–C6 avulsion of the brachial plexus : anatomical study and report of four cases. J Hand Surg Am. 1994;19:232-237.
© Український неврологічний журнал, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019