DOI: https://doi.org/10.30978/UNZ2018230

Прогностична модель мінімального обмеження в повсякденному житті у хворих з первинною артеріальною гіпертензією в гострий період ішемічного інсульту

T. M. Cherenko, Yu. L. Heletyuk

Анотація


Мета — визначити незалежні прогностичні чинники мінімальної залежності в повсякденній діяльності в кінці гострого періоду ішемічного інсульту у хворих з первинною артеріальною гіпертензією (АГ) шляхом розроблення математичної моделі прогнозу.

Матеріали і методи. Оцінено неврологічний та функціональний статус 150 пацієнтів (74 (49,3 %) жінок і 76 (50,7 %) чоловіків) з первинним ішемічним інсультом та первинною АГ в анамнезі. Середній вік пацієнтів — (67,4 ± 0,7) року. Неврологічний дефіцит оцінювали за шкалою NIHSS, активність у повсякденному житті — за індексом Бартел (ІБ), когнітивний статус — за шкалою MMSE. Діагноз АГ установлювали за результатами клінічного та інструментального обстеження і медичною документацією. Проводили добовий моніторинг артеріального тиску (АТ) з моменту госпіталізації кожні 4 год протягом 6 днів гострого періоду. Визначали середні та максимальні значення діастолічного і систолічного АТ, варіабельність АТ шляхом розрахунку стандартного відхилення (SD), оціненого для діастолічного і систолічного АТ. Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою програми статистичного аналізу IBM SPSS Statistics 22.

Результати. На 21‑шу добу медіана значень ІБ становила 75 балів, мінімальне значення — 20 балів, максимальне — 95 балів, перший квартиль — 55 балів, третій квартиль — 85 балів. При визначенні прогностичних пре­дикторів функціонального відновлення за ІБ проаналізовано дані хворих з неврологічним дефіцитом середнього (n = 86) і тяжкого (n = 38) ступеня. Зі 159 показників, які характеризували патологію та результати додаткового обстеження пацієнтів, було відібрано 19 змінних, які мали статистично значущий кореляційний зв’язок зі значенням ІБ при виписуванні, та залучено до логістичного регресійного аналізу. За даними покрокового аналізу (13 кроків) незалежними прогностичними чинниками мінімальної залежності в повсякденній діяльності в кінці гострого періоду середньотяжкого і тяжкого ішемічного інсульту визначено шість: тривалість АГ (коефіцієнт В = –0,22), варіабельність систолічного АТ у перші 3 доби (В = –0,30), варіабельність діастолічного АТ у перші 3 доби (В = 0,48), стать (В = –2,46), оцінка за ММSE у гострий період (В = 0,44), вища освіта (В = 2,11). Константа — 6,76. Отримана модель має чутливість 93,9 %, специфічність — 86,5 % та діагностичну точність — 90,1 %, площа під кривою ROC — 0,957 (95 % довірчий інтервал — 0,94 — 0,99).

Висновки. Основний напрям терапевтичних заходів для досягнення мінімального функціонального обмеження в гострий період середньотяжкого і тяжкого інсульту має передбачати зменшення варіабельності як систолічного, так і діастолічного АТ, особливо в перші 3 доби, заходи щодо поліпшення когнітивного статусу.

 


Ключові слова


ішемічний інсульт; індекс Бартел; артеріальна гіпертензія; варіабельність артеріального тиску; прогностична модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Arterialʹna hipertenziya Onovlena ta adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh – MOZ Ukrayiny, 2012 (Ukrainian). Arteryalʹnaya hypertenzyya (Russian). 2012;1 (21). http://www.mif-ua.com/archive/article/26383.

Arterialʹna hipertenziya Unifikovanyy klinichnyy protokol pervynnoyi, ekstrenoyi ta vtorynnoyi (spetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy, 2012 (Ukrainian). Novosty medytsyny y farmatsyy (Russian). 2012;11 (421). http://www.mif-ua.com/archive/article/31084.

Byuyulʹ A, Tsefelʹ P SPSS: yskusstvo obrabotky ynformatsyy Analyz statystycheskykh dannykh y vosstanovlenye skrytykh zakonomernostey. DyaSoft, 2005:608.

Ishemichnyy insulʹt (ekstrena, pervynna, vtorynna (spetsializovana) medychna dopomoha, medychna reabilitatsiya Unifikovanyy klinichnyy protokol medychnoyi dopomohy – MOZ Ukrayiny, 2012. http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2012_602/2012_602dod4ykpmd.pdf (Ukrainian).

Cherenʹko TM, Heletyuk YUL Rolʹ pokaznykiv dobovoho monitoruvannya arterialʹnoho tysku ta yoho variabelʹnosti u prohnozuvanni naslidkiv hostroho ishemichnoho insulʹtu. Ukrayinsʹkyy nevrolohichnyy zhurnal. 2018;1:66-73 (Ukrainian).

Cherenʹko TM, Heletyuk YUL Kharakterystyka hostroho ishemichnoho insulʹtu zalezhno vid struktury tyazhkosti ta tryvalosti arterialʹnoyi hipertenziyi. Simeyna medytsyna. 2018;1 (75):81-85 (Ukrainian).

Cherenʹko TM, Heletyuk YUL, Trepet LM Kohnityvni porushennya, yikh dynamika ta struktura u hostromu i vidnovnomu periodakh insulʹtu zalezhno vid tyazhkosti i tryvalosti arterialʹnoyi hipertenziyi. Medychna nauka Ukrayiny. 2017;3-4:22-27 (Ukrainian).

Brott T, Adams HP. Jr., Olinger CP et al. Measurements of acute cerebral infarction: A clinical examination scale. Stroke. 1989;20:864-870.

Feigin VL, Norrving B, Mensah GA. Global burden of stroke. Circ Res. 2017;120:439-448.

Folstein MF, Folstein SE, Fanjiang G. Mini-mental state examination: clinical guide / Lutz: Psychological Assessment Resources, 2001:73.

Jampathong N, Laopaiboon M, Rattanakanokchai S, Pattanittum P. Prognostic models for complete recovery in ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis. BMC Neurol. 2018;18(1):26. doi: 10.1186/s12883-018-1032-5.

Katan M, Luft A. Global burden of stroke. Semin Neurol. 2018;38(2):208-211.

Larose DT. Data Mining methods and models. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2006:322.

Madden KP, Karanjia PN, Adams HP. Jr., Clarke WR. Accuracy of initial stroke subtype diagnosis in the TOAST study. Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment. Neurol. 1995;N 11:75-79.

Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: The Barthel indeх. Md State Med J. 1965;14:61-65.

Ntaios G, Faouzi M, Ferrari J et al. An integer-based score to predict functional outcome in acute ischemic stroke: the ASTRAL score. Neurol. 2012;78 (24):1916-1922.

O’Donnell MJ, Fang J, D’Uva C et al. The PLAN score: a bedside prediction rule for death and severe disabilityfollowing acute ischemic stroke. Arch Intern Med. 2012;172:1548-1556.

Ogedegbe G, Pickering T. Principles and techniques of blood pressure measurement. Cardiol Clin. 2010;28(4):571-586. doi: 10.1016/j.ccl.2010.07.006.

Steyerberg EW, Moons KG.M., van der Windt DA et al. Prognosis Research Strategy (PROGRESS) 3: Prognostic Model Research. PLoS Med. 2013;10(2). e1001381.

The Burden of Stroke in Europe report conducted by King’s College London for the Stroke Alliance for Europe. 2015. URL: http://www.strokeeurope.eu/downloads/The_Burden_of_Stroke_in_Europe_Report_-_Appendix.pdf.

Wang WY, Sang WW, Jin D et al. The Prognostic Value of the iScore, the PLANS core, and the ASTRAL Score in Acute Ischemic Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2017;26(6):1233-1238. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.
© Український неврологічний журнал, 2018
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2018