DOI: https://doi.org/10.30978/UNJ2020-3-7

Профіль чинників ризику при основних підтипах ішемічного інсульту у пацієнтів, які перебували на лікуванні в інтегрованому інсультному блоці

Y. V. Flomin, G. S. Trepet, V. G. Gurianov, L. I. Sokolova

Анотація


Мета — встановити профіль чинників ризику, які асоціюються з основними підтипами ішемічних інсультів (ІІ), у пацієнтів, які перебували на лікуванні в інтегрованому інсультному блоці.

Матеріали і методи. Проведено ретроспективне обсерваційне дослідження 612 пацієнтів з ІІ, які були госпіталізовані до інтегрованого інсультного блоку в 2011 — 2018 рр. (медіана віку — 68,1 року, 55,6 % чоловіків і 44,4 % жінок). Зібрано анамнез щодо чинників ризику та проведено всі інструментальні та лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів, що дало змогу визначити підтип ІІ. Для порівняння якісних показників при різних підтипах ІІ застосовано критерій c2 (постеріорне порівняння проводили за методом Мараскуїлло), для порівняння кількісних показників — критерій Краскела — Уолліса (постеріорне порівняння здійснювали за критерієм Данна). Статистичний аналіз проведено із використанням пакета MedCalc.

Результати. У пацієнтів з ІІ зареєстровано велику частоту традиційних чинників ризику: артеріальної гіпертензії (АГ, 86,5 %), похилого або старечого віку (59,9 %), гіперліпідемії (41,1 %), фібриляції передсердь (37,1 %), цукрового діабету (30,3 %) і тютюнопаління (24,7 %). У 254 пацієнтів діагностовано атеротромботичний, у 270 — кардіоемболічний, у 35 — лакунарний підтип ІІ, у 53 —  ІІ іншої етіології. У 369 (60,3 %) осіб АГ була неконтрольованою (лише 31 % учасників постійно приймали антигіпертензивні засоби), 163 (60,4 %) хворих із кардіоемболічним інсультом не отримували раніше профілактичного лікування антикоагулянтами. Атеротромботичний інсульт мав статистично значущі (p < 0,05) кореляції з АГ, тютюнопалінням і чоловічою статтю, кардіоемболічний — зі старшим віком, жіночою статтю та високою частотою фібриляції передсердь, лакунарний — з вищим рівнем загального холестерину та холестерину ліпопротеїнів низької густини. Значущих зв’язків між тривалістю АГ чи цукрового діабету, рівнем холестерину ліпопротеїнів високої густини, ожирінням, контролем АГ чи сімейним анамнезом інсульту та підтипами ІІ не виявлено.

Висновки. Встановлено велике поширення і недостатній контроль чинників ризику у пацієнтів з ІІ. Визначено профілі чинників ризику, які асоціюються з його підтипами.

 


 


Ключові слова


ішемічний інсульт; підтип інсульту; чинники ризику; інтегрований інсультний блок; профілактика інсульту

Повний текст:

PDF

Посилання


Flomin YV, Trepet GS, Guryanov VG, Sokolova LI. Clinical diagnostic algorithm for determiningsubtype of ischemic stroke in patientsof integrated stroke block Ukrainskyi nevrolohichnyi zhurnal [Ukrainian neurological journal] [in Ukrainian]. 2020;1-2: 20-27. https://doi.org/10.30978/UNJ2020-1-20.

Adams HP. Jr., Bendixen BH, Kappelle LJ et al. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment. Stroke. 1993;24(1):35-41. doi: 10.1161/01.str.24.1.35.

Amarenco P, Bogousslavsky J, Caplan LR, Donnan GA, Hennerici MG. Classification of stroke subtypes. Cerebrovasc Dis. 2009;27(5):493-501. doi: 10.1159/000210432.

Amarenco P, Bogousslavsky J, Caplan LR et al. The ASCOD phenotyping of ischemic stroke (Updated ASCO Phenotyping). Cerebrovasc Dis. 2013;36(1):1-5. doi: 10.1159/000352050.

Arboix A, Morcillo C, García-Eroles L et al. Different vascular risk factor profiles in ischemic stroke subtypes: a study from the «Sagrat Cor Hospital of Barcelona Stroke Registry». Acta Neurol Scand. 2000;102(4):264-270. doi: 10.1034/j.1600-0404.2000.102004264.x.

Assarzadegan F, Tabesh H, Shoghli A et al. Relation of stroke risk factors with specific stroke subtypes and territories. Iran J Public Health. 2015;44 (10):1387-1394.

Bejot Y, Caillier M, Ben Salem D et al. Ischaemic stroke subtypes and associated risk fac-tors:a French population based study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008;79 (12):1344-1348. doi: 10.1136/jnnp.2008.150318.

Fehr A, Lange C, Fuchs J et al. Health monitoring and health indicators in Europe. J Health Monit. 2017;2:3-21. doi: 10.17886/RKI-GBE-2017-020.2.

Feigin VL, Roth GA, Naghavi M.. et al.; Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Fac-tors Study 2013 and Stroke Experts Writing Group. Global burden of stroke and risk factors in 188 countries, during 1990-2013:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet Neurol. 2016;15:913-924. doi: 10.1016/S1474-4422 (16)30073-4.

Fukui S, Imazeki R, Amano Y et al. Common and specific risk factors for ischemic stroke in elderly: differences based on type of ischemic stroke and aging. J Neurol Sci. 2017;380:85-91. doi: 10.1016/j.jns.2017.07.001.

GBD 2016 Lifetime Risk of Stroke Collaborators. Global, regional, and country-specific life-time risks of stroke, 1990 and 2016. N Engl J Med. 2018;379:2429-2437. doi: 10.1056/NEJMoa1804492.

Global Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017). Seattle, WA: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), University of Washington, 2018 (онлайн доступ за посиланням. http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool).

Gorelick PB. Epidemiology of transient ischemic attack and ischemic stroke in patients with underlying cardiovascular disease. Clin Cardiol. 2004;27 (5 Suppl 2). II4-11. doi: 10.1002/clc.4960271403.

Grau AJ, Weimar C, Buggle F et al. Risk factors, outcome, and treatment in subtypes of is-chemic stroke: the German stroke data bank. Stroke. 2001;32 (11):2559-2566. doi: 10.1161/hs1101.098524.

Hannon N, Sheehan O, Kelly L et al. Stroke associated with atrial fibrillation — incidence and early outcomes in the north Dublin population stroke study. Cerebrovasc Dis. 2010;29(1):43-49. doi: 10.1159/000255973.

Ihle-Hansen H, Thommessen B, Wyller TB, Engedal K, Fure B. Risk factors for and inci-dence of subtypes of ischemic stroke. Funct Neurol. 2012;27(1):35-40 (онлайн доступ за посиланням https:. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3812758)..

Jackova J, Sedova P, Brown RD. Jr. et al. Risk factors in ischemic stroke subtypes: A com-munity-based study in Brno, Czech Republic. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2020;29(2). 104503. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.104503.

Jackson C, Sudlow C. Are lacunar strokes really different? A systematic review of differences in risk factor profiles between lacunar and nonlacunar infarcts. Stroke. 2005;36(4):891-901. doi: 10.1161/01.STR.0000157949.34986.30.

Jood K, Ladenvall C, Rosengren A et al. Family history in ischemic stroke before 70 years of age: the Sahlgrenska Academy Study on Ischemic Stroke. Stroke. 2005;36(7):1383-1387. doi: 10.1161/01.STR.0000169944.46025.09.

Lee BI, Nam HS, Heo JH, Kim DI.; Yonsei Stroke Team. Yonsei Stroke Registry. Analy-sis of 1,000 patients with acute cerebral infarctions. Cerebrovasc Dis. 2001;12(3):145-151. doi: 10.1159/000047697.

Lovett JK, Coull AJ, Rothwell PM. Early risk of recurrence by subtype of ischemic stroke in population-based incidence studies. Neurology. 2004;62(4):569-573. doi: 10.1212/01.wnl.0000110311.09970.83.

Murat Sumer M, Erturk O. Ischemic stroke subtypes: risk factors, functional outcome and re-currence. Neurol Sci. 2002;22(6):449-454. doi: 10.1007/s100720200004.

Norrving B, Barrick J, Davalos A et al. Action Plan for Stroke in Europe 2018-2030. Eur Stroke J. 2018;3(4):309-336. doi: 10.1177/2396987318808719.

O’Donnell MJ, Chin SL, Rangarajan S et al., INTERSTROKE investigators. Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 coun-tries (INTERSTROKE): a case-control study. Lancet. 2016;388 (10046):761-775. doi: 10.1016/S0140-6736 (16)30506-2.

Ohira T, Shahar E, Chambless LE et al. Risk factors for ischemic stroke subtypes: the ather-osclerosis risk in communities study. Stroke. 2006;37 (10):2493-2498. doi: 10.1161/01.STR.0000239694.19359.88.

Petty GW, Brown RD. Jr., Whisnant JP et al. Ischemic stroke subtypes: a population-based study of incidence and risk factors. Stroke. 1999;30 (12):2513-2516. doi: 10.1161/01.str.30.12.2513.

Pinto A, Tuttolomondo A, Di Raimondo D et al. Risk factors profile and clinical outcome of ischemic stroke patients admitted in a Department of Internal Medicine and classified by TOAST classification. Int Angiol. 2006;25(3):261-267.

Schulz UG, Rothwell PM. Differences in vascular risk factors between etiological subtypes of ischemic stroke: importance of population-based studies. Stroke. 2003;34(8):2050-2059. doi: 10.1161/01.STR.0000079818.08343.8C.

Tsai CF, Anderson N, Thomas B, Sudlow CL. Risk factors for ischemic stroke and its sub-types in Chinese vs. Caucasians: Systematic review and meta-analysis. Int J Stroke. 2015;10(4):485-493. doi: 10.1111/ijs.12508.

Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ et al. American Heart Association Council on Epidemi-ology and Prevention Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart Disease and Stroke Statistics-2020 Update: A Report From the American Heart Association. Circula-tion. 2020;141(9):e139-e596..

Yatsuya H, Yamagishi K, North KE et al., ARIC Study Investigators. Associations of obesi-ty measures with subtypes of ischemic stroke in the ARIC Study. J Epidemiol. 2010;20(5):347-354. doi: 10.2188/jea.je20090186..
© Український неврологічний журнал, 2021
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2021