DOI: https://doi.org/10.30978/UNJ2019-4-47

Особливості електрофізіологічного моніторингу у хворих із дискогенними гострими попереково-крижовими радикулопатіями

L. A. Dzyak, O. O. Shulga, O. M. Shulga

Анотація


Мета — оцінити оптимальні терміни електрофізіологічної діагностики гострих попереково‑крижових радикулопатій (ПКР), зумовлених грижами міжхребцевих дисків, при проведенні клініко‑електроміографічного і нейрометричного моніторингу.

Матеріали і методи. Обстежено 100 пацієнтів з гострими компресійними ПКР, зумовленими вертеброгенною патологією. Залежно від характеру вертеброгенних порушень хворих розподілили на дві клінічні групи. До основної групи залучено 45 пацієнтів, у яких ПКР була зумовлена дискогенною патологією в поєднанні зі стенозувальним процесом у хребтовому каналі та латеральних отворах. Контрольну групу утворили 55 осіб, у яких ПКР розвинулася на тлі патології міжхребцевого диска на рівні одного хребетно‑рухового сегмента. Дослідження проведено в динаміці в 1‑шу — 7‑му, 10 — 14‑ту ³ 30‑ту добу.

Результати. Стимуляційна електронейроміографія і голчаста електроміографія у пацієнтів із дискогенними ПКР лише на 30‑ту добу дали змогу підтвердити аксонально‑демієлінізувальний характер змін як у проксимальних зонах корінцевих сегментів, так і в дистальніших відділах — периферичних нервах. Проведення нейрометричного моніторингу дало змогу вперше об’єктивно оцінити стан тонких ноцирецепторів (мієлінізованих волокон типу Аb і Аd та мієлінізованих волокон С‑типу) у хворих із дискогенними гострими ПКР. При гострих ПКР, зумовлених грижами міжхребцевих дисків, незалежно від рівня ураження більшою мірою пошкоджуються сенсорні аференти, які відповідають за проведення тактильної та температурної чутливості та швидке проведення болю.

Висновки. Електронейроміографія може бути використана для нейрофізіологічної оцінки денерваційно‑реіннерваційного процесу при гострих ПКР лише на 3‑й тиждень з моменту захворювання. Нейрометрія дає змогу об’єктивно оцінити стан сенсорних аферентів уражених корінців вже з перших днів диско‑радикулярного конфлікту і може бути запропонована як метод ранньої діагностики гострих ПКР.

 


Ключові слова


попереково‑крижова радикулопатія; міжхребцева грижа диска; електронейроміографія; нейрометрія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Basantseva NYu, Zinchenko YuS, Starshinova AA, Yablonskii PK. Features of the diagnosis of neuropathy of small fibers in various diseases (literature review). Pediatriya (Russian). 2018;9(6):101-110. DOI: 10.17816/PED96101-110

Dzyak LA, Shul’ga A. N.,Shul’ga A. New opportunities in the diagnosis of lumbosacral radiculopathy due to the intervertebral disc herniation (Russian). Mezhdunarodnyi nevrologicheskii zhurnal. 2012;5 (51):58-65. http://www.mif-ua.com/archive/article/33995

Ippolitova EG, Verkhozina TV, Koshkareva ZV. The importance of EMG and ENMG in the diagnosis and treatment of degenerative-dystrophic diseases of the spine (literature review) (Russian). Acta biomedical scientifica. 2018;3(6):59-68. DOI: 10.29413/ABS.2018-3.6.8.

Isaikin AI, Kuznetsov IV, Ivanova MA,Kavelina AV. Discogenic lower back pain. Modern concepts of pathogenesis, differential diagnosis and treatment tactics. Effektivnaya farmakoterapiya (Russian). 2015;40:6-16. http://umedp.ru/upload/iblock/055/isaykin.pdf;

Slobodin TN, Maslova IG. Pathogenesis and a modern integrated approach in the treatment of pain syndromes in neurology. Mezhdunarodnyi nevrologicheskii zhurnal (Russian). 2018;6 (100). DOI: 10.22141/2224-0713.6.100.2018.146453

Adelmanesh F, Jalali A, Shirvani A et al. The diagnostic accuracy of gluteral trigger points to differentiate radicular from nonradicular low back pain. The Clinical Journal of Pain. 2016;32(8):666-672. DOI: 10.1097/AJP.0000000000000311

Cho S, Ferrante M, Levin K, Harmon R, So Y. Utility of electrodiagnostic testing in evaluating patients with lumbosacral radiculopathy: an evidence-based review. Muscle & Nerve. 2010;42:276-282. DOI: https:. doi.org/10.1002/mus.21759

Deyo R.A, Mirza SK. Herniated lumbar intervertebral disc. The New England Journal of Medicine. 2016;374:1763-1772. DOI: 10.1056/NEJMcp1512658

Kubis N, Lozeron P. Elettromiografia. Velocità di conduzione nervosa. EMC — Neurologia. 2015;15(4):1-13. DOI: 10.1016/S1634-7072 (15)73972-3

Li JM, Tavee JO. Electrodiagnosis of radiculopathy. Handbook of Clinical Neurology. Elsevier, 2019:305-316. https:. doi.org/10.1016/B978-0-444-64142-7.00056-4

Rana A, Ghouse A, Govindarajan R. Radiculopathies. Neurophysiology in Clinical Practice. 2016;N 1:204. DOI: 10.1007/978-3-319-39342-1_11

Tarulli AV, Raynor E. Lumbosacral radiculopathy. Neurologic clinics. 2007;25(2):387-405. DOI: 10.1016/j.ncl.2007.01.008

Walk D, Fisher M, Doundoulakis S, Hemmati M. Somatosensory evoked potentials in the evaluation of lumbosacral radiculopathy. Neurology. 1992;42(6). DOI: https:. doi.org/10.1212/WNL.42.6.1197.

Yousuf S, Musa A, Abdelhai A, Ahmed A. Electrodiagnostic evaluation of lumbosacral radiculopathy caused by lumbar intervertebral disc herniation. Journal of the Neurological Sciences. 2017;381:1089. DOI: https:. doi.org/10.1016/j.jns.2017.08.3073)
© Український неврологічний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020