DOI: https://doi.org/10.30978/UNJ2019-4-35

Діагностика серозних менінгітів у дітей

T. V. Pokrovska, V. V. Hnatyuk

Анотація


Мета — вивчити епідеміологічні та клініко‑лабораторні особливості серозних менінгітів (СМ) у дітей у Львівській області, провести верифікацію діагнозу.

Матеріали і методи. У дослідження було залучено 76 дітей (49 (64,5 %) хлопчиків і 27 (35,5 %) дівчаток) віком від 1 до 17 років з гострим СМ, які перебували на стаціонарному лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні. Хворим проведено комплексне клініко‑лабораторне обстеження. Діагноз СМ підтверджено результатами цитологічного та біохімічного досліджень ліквору. Для верифікації діагнозу використовували вірусологічне, бактеріологічне та бактеріоскопічне дослідження проб ліквору.

Результати. Хворіли на СМ статистично значущо частіше діти віком 6 — 8 років. СМ був самостійною клінічною формою у 55 (72,4 %) хворих (р < 0,01), виявом комбінованої форми — у 21 (27,6 %). Менінгеальні симптоми були дисоційованими у 13 (17,1 %) дітей. Плеоцитоз 11 — 50 клітин/мл був у 16 (21,1 %) пацієнтів, 51 — 150 клітин — у 25 (32,9 %), 151 — 300 клітин — у 14 (18,4 %), 301 — 500 клітин — у 12 (15,8 %), 501 — 750 — у 2 (2,6 %), > 751 клітини — у 5 (6,6 %). Діагноз ентеровірусного менінгіту підтверджено виділенням ДНК ентеровірусів з ліквору у 18 (69,2 %) із 26 пацієнтів. У 2 (7,7 %) хворих ліквор був не зміненим, але з його зразка виділено РНК ентеровірусу.

Висновки. Більшість хворих на СМ (71,1 %) мали вік 6 — 8 років. Оскільки у 44,7 % пацієнтів менінгеальні симптоми були сумнівними або негативними, за підозри на менінгіт необхідно провести цереброспінальну пункцію. У практичній роботі діагноз серозних менінгітів встановлюють за клінічними виявами хвороби. Частота встановлення етіології менінгіту є низькою (31,5 %). Метод полімеразної ланцюгової реакції має важливе значення для раннього підтверждення діагнозу. Чотири випадки менінгіту при оперізувальному герпесі свідчать про можливість ураження нервової системи VZV в імунокомпетентних осіб. Симптоми менінгіту можуть передувати висипу або виникати після його появи.

 


Ключові слова


серозний менінгіт; ліквор; ПЛР‑діагностика

Повний текст:

PDF

Посилання


Ievtushenko VV, Kramarov SO, Kaminska TM, Lytvynenko NH, Chemorkina NV, Zakordonets LV. Vypadok dobroiakisnoho retsydyvuiuchoho aseptychnoho meninhitu Mollare, shcho vyklykanyi virusom prostoho herpesu (HSV 1/2), u 9-richnoi dytyny (Ukrainian). Aktualnaia ynfektolohyia. 2018;6(2):103-105. http://nbuv.gov.ua/UJRN/akinf_2018_6_2_11.

Pokrovska TV, Hnatiuk VV. Nove oblychchia herpes-zosternoi infektsii u ditei. Ukrainskyi nevrolohichnyi zhurnal (Ukrainian). 2018;1:77-81. http://nbuv.gov.ua/UJRN/UNJ_2018_1_13.

Hodak LA, Brailko VI, Navet TI, Knizhenko OV, Skripchenko NI. Kriterii ranney etiologicheskoy diagnostiki seroznyih meningitov u detey. Scientific Journal «Science Rise» (Russian). 2015;6(4):60-67. DOI: 10.15587/2313-8416.2015.45465.

Azadfar S, Cheraghali F, Moradi A et al. Herpes simplex virus meningitis in children in south east of Caspian Sea. Iran Jundishapur J Microbiol. 2014;7(1):8599. DOI: 10.5812/jjm.8599. Epub 2014 Jan 1.

Dommergues MA, Harzic M, Gobert ME et al. Seasonal outbreak of enteroviral meningitis during summer 2005: experience of a French pediatric unit. Archives de Pédiatrie. 2007;14(8):964-970. DOI:10.1016/j.arcped.2007.03.030.

Ibrahim W, Elzouki AN, Husain A, Osman L. Varicella Zoster aseptic meningitis: report of an atypical case and literature review. Am J Case Rep (Doha, Qatar). 2015;16:594-597. doi: 10.12659/AJCR.894045.

Graham AK, Murdoch DR. Association between cerebrospinal fluid pleocytosis and enteroviral meningitis. J Clin Microbiol. 2005;43(3):1491. DOI: 10.1128/JCM.43.3.1491.2005.

Ki Wook Yun, Eun Hwa Choi, Hoan Jong Lee. Enteroviral meningitis without pleocytosis in children. Archives of Disease in Childhood. 2012;97 (10):874-878. DOI: 10.1136/archdischild-2012-301884. ·

Kim MA, Miyoung YR, Kim KH, Chung HJ. A case of acute aseptic meningitis associated with herpes zoster. Korean Journal of Pediatrics. 2009;52 (6:705-708. DOI: 10.3345/kjp.2009.52.6.705.
© Український неврологічний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020