DOI: https://doi.org/10.30978/UNJ2019-4-21

Статево-вікові особливості поширеності міастенії в окремих регіонах України

O. I. Kalbus

Анотація


Мета — вивчити показники поширеності міастенії серед дорослого населення в окремих регіонах України з урахуванням віку та статі.

Матеріали і методи. Для аналізу показників здоров’я населення, пов’язаного з міастенією, зокрема поширеності міастенії та інвалідності, використано медико‑статистичний метод з розрахунком відносних загальних показників, стандартизованих показників і показників наочності. Для вивчення особливостей поширеності міастенії в Україні застосовано епідеміологічний метод вивчення захворюваності. Дані щодо випадків міастенії, зареєстрованих на певній території, отримані шляхом запиту до відповідного обласного департаменту (управління) охорони здоров’я.

Результати. За період дослідження (2014) у 10 областях середньорічний рівень загальної захворюваності на міастенію становив 5,16 (95 % довірчий інтервал (ДІ) 4,79 — 5,53) на 100 тис. населення. Найвище значення показника відзначено серед жінок віком < 60 років — 7,38 (95 % ДІ 6,68 — 8,08) на 100 тис. населення, найменший — серед чоловіків цієї вікової групи — 2,16 (95 % ДІ 1,78 — 2,55) на 100 тис. населення (р < 0,001). Серед осіб віком ³ 60 років різницю між статями не виявлено в усіх областях (р > 0,05). Перевищення показника поширеності міастенії серед осіб жіночої статі над таким серед осіб чоловічої статі зафіксовано в усіх досліджених областях як в обох вікових групах, так серед осіб віком < 60 років (р < 0,05). Середньообласний рівень поширеності генералізованої форми міастенії становив 4,36 (95 % ДІ 4,03 — 4,70) на 100 тис. населення та суттєво перевищував (р < 0,001) поширеність очної (0,64 (95 % ДІ 0,51 — 0,77) на 100 тис. населення) та неуточненої (0,18 (95 % ДІ 0,11 — 0,25) на 100 тис. населення) форм. Жінки мають більший відносний ризик виникнення зазначеної патології порівняно з чоловіками (2,39 (95 % ДІ 2,03 — 2,8)).

Висновки. Поширеність міастенії в Україні є нижчою порівняно з іншими країнами, що може свідчити про недостатній рівень діагностики та обліку хворих з цією нозологією.

 


Ключові слова


міастенія; епідеміологія; поширеність; захворюваність; вік; стать

Повний текст:

PDF

Посилання


Babich PN, Chubenko AV, Lapach SN. Application of modern statistical methods in the practice of clinical research. The third message. Odds Ratio: Concept, Calculation and Interpretation (Ukrainian). Ukrainian Medical Journal (Ukrainian). 2005;2 (46):44-46.

Biostatistics / Ed by VF Moskalenko. Kyiv: Book Plus (Ukrainian), 2009:184.

State Statistics Service of Ukraine. Distribution of the permanent population of Ukraine by sex and age as of January 1, 2015 (Ukrainian). Statistical collection. Kyiv: Goskomstat. 2015:348 (Ukrainian).

Kalbus OI. Clinical and immunological comparisons in patients with myasthenia (Ukrainian). Ukr. journal medicine., biol. and sports (Ukrainian).. 2018;1:135-138. https:. doi.org/10.26693/jmbs03.01.135

Kulikova SL. Antibodies to acetylcholine receptors in the diagnosis of various forms of myasthenia gravis (Russian). Neurology and Neurosurgery Eastern Europe. 2014;1 (21):73-82.

About the Number and Composition of the Population of Ukraine by the Results of the All-Ukrainian Population Census 2001 [Electronic resource] (Ukrainian). Access mode: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/sex_region/.

Sanadze AG. Myastheniagravisandmyasthenicsyndromes: aguide. M.: Geotar-Media, 2017:256.

Shkolnyk VM, Kalbus OI, Baranenko OM, Pogorielov OV. Myasthenia gravis: modern approaches to diagnostic and treatment (Russian). Ukrainian Neurological Journal (Ukrainian). 2014;2:12-17.

Andersen JB, Heldal AT, Engeland A, Gilhus NE. Myasthenia gravis epidemiology in a national cohort; combining multiple disease registries. Acta neurologica Scandinavica Suppl. 2014;N 198:26-31. https:. doi.org/10.1111/ane.12233

Blum S, Lee D, Gillis D et al. Clinical features and impact of myasthenia gravis disease in Australian patients. Journal of Clinical Neuroscience. 2015;N 22 (7):1164-1169. https:. doi.org/10.1016/j.jocn.2015.01.022

Breiner A, Widdifield J, Katzberg HD et al. Epidemiology of myasthenia gravis in Ontario, Canada. Neuromuscular Disorders. 2016;26(1):41-46. https:. doi.org/10.1016/j.nmd.2015.10.009

Breiner A, Young J, Green D et al. Canadian administrative health data can identify patients with myasthenia gravis. Neuroepidemiology. 2015;N 44:108-113. https:. doi.org/10.1159/000375463

Carr AS, Cardwell CR, McCarron PO, McConville J. A systematic review of population based epidemiological studies in Myasthenia Gravis. BMC Neurology. 2010;N 10:46. https://doi.org/10.1186/1471-2377-10-46. https:. doi.org/10.1186/1471-2377-10-46

Skeiea GO, Apostolskib S, Evoli A et al. Guidelines for treatment of autoimmune neuromuscular transmission disorders. Eur J Neur. 2010;17:1-10. https:. doi.org/10.1111/j.1468-1331.2010.03019.x
© Український неврологічний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020