Постінсультні когнітивні порушення: результати скринінгу з використанням MMSE і MoCA та предиктори їх збереження після лікування в Інсультному центрі

Автор(и)

  • Ю. В. Фломін МЦ «Універсальна клініка „Оберіг“», Київ, Ukraine
  • В. Г. Гур’янов Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine
  • Л. I.  Соколова Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/UNJ2021-3-31

Ключові слова:

мозковий інсульт, підтип інсульту, скринінг, постінсультні когнітивні порушення, прогностичні моделі, MMSE, MoCA

Анотація

Мета — проаналізувати результати скринінгу щодо постінсультних когнітивних порушень (ПКП) у пацієнтів з мозковим інсультом (МІ), які перебували на стаціонарному лікуванні в Інсультному центрі (ІЦ) у різні періоди захворювання, визначити незалежні предиктори збереження ПКП на момент виписки.

Матеріали і методи. У дослідження було залучено 399 пацієнтів з МІ, які у 2010 — 2018 рр. перебували на стаціонарному лікуванні в ІЦ, з них 242 (60,7 %) чоловіка та 157 (39,3 %) жінок. Медіана віку — 66,2 (58,5 — 76,3) року. У 331 (82,9 %) пацієнта діагностовано ішемічний інсульт (ІІ), у 68 (17,1 %) — внутрішньомозковий крововилив. Серед пацієнтів з ІІ у 137 (41,4 %) виявлено атеротромботичний підтип, у 152 (46,0 %) — кардіоемболічний, у 21 (6,3 %) — лакунарний, ще у 21 (6,3 %) була інша чи невстановлена причина інсульту. Проведено скринінг щодо ПКП з використанням шкал Mini‑Mental State Examination (MMSE) та Montreal Cognitive Assessment (MoCA) після госпіталізації та перед виписуванням. Ознакою ПКП вважали оцінку за MMSE 0 — 24 бали або оцінку за MoCA 0 — 25 балів. Усі пацієнти після госпіталізації були оцінені за допомогою шкали National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), індексу Бартел та модифікованої шкали Ренкіна. Для визначення незалежних предикторів збереження ПКП на момент виписування використано метод побудови та аналізу моделей логістичної регресії.

Результати. Загальна оцінка тяжкості МІ за NIHSS при госпіталізації варіювала від 0 до 39 балів (медіана — 11 (6 — 18) балів). Більшість (64,2 %) пацієнтів були госпіталізовані протягом перших 30 днів від початку МІ. Оцінка за MMSE при госпіталізації варіювала від 0 до 30 балів (медіана — 20 (2 — 27) балів), причому у 179 (44,9 %) пацієнтів початкова оцінка була 0 — 17 балів (тяжкі ПКП), у 61 (15,3 %) — 18 — 24 бали (ПКП помірної тяжкості) і лише у 159 (39,8 %) не було ПКП (25 — 30 балів). Оцінка за MoCA при госпіталізації варіювала від 0 до 30 балів (медіана — 15 (1 — 24) балів), у більшості пацієнтів (356 (89,2 %)) — від 0 до 25 балів (наявні ПКП). За результатами скринінгу за допомогою MMSE перед виписуванням у 125 (31,4 %) пацієнтів зберігалися тяжкі ПКП, у 67 (16,8 %) — помірно тяжкі ПКП. Оцінка за MoCA свідчила про наявність ПКП у 324 (81,2 %) пацієнтів. Згідно з оцінками за MMSE та MoCA, частота ПКП при госпіталізації була статистично значуще вищою, ніж перед виписуванням (p < 0,001). Із 240 пацієнтів, які мали ПКП згідно з MMSE, у 239 (99,6 %) ПКП виявлено також з використанням MoCA. Проте зі 159 пацієнтів, у яких результат скринінгу щодо ПКП після госпіталізації за допомогою MMSE був негативним, у 117 (73,6 %) результат скринінгу з використанням MoCA виявився позитивним. Результати скринінгу з використанням як MMSE, так і MoCA, не мали істотної залежності від ураженої півкулі. Внутрішньомозковий крововилив асоціювався з нижчими (p < 0,0001) оцінками за MMSE та MoCA порівняно з ІІ. Предикторами збереження ПКП перед виписуванням згідно з MMSE були більша тривалість періоду від початку захворювання до госпіталізації в ІЦ та нижча початкова оцінка за MMSE. Відповідно до MoCA такими предикторами були атеротромботичний підтип ІІ, ураження басейну правої чи обох середніх мозкових артерій, старший вік пацієнта та нижча початкова оцінка за MoCA.

Висновки. У пацієнтів з МІ зареєстровано високу частоту ПКП при госпіталізації, але після лікування в ІЦ цей показник значно знизився. У пацієнтів з ПКП згідно з MMSE використання MoCA для скринінгу видається недоцільним, але застосування MoCA дало змогу у 75 % пацієнтів з нормальною оцінкою за MMSE виявити ПКП. Незалежні предиктори оцінок за MMSE та MoCA, що свідчать про ПКП, значно відрізнялися, тому ці шкали не можна вважати взаємозамінними.

 

Біографії авторів

Ю. В. Фломін, МЦ «Універсальна клініка „Оберіг“», Київ

к. мед. н., доцент, зав. Інсультного центру

В. Г. Гур’янов, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

-

Л. I.  Соколова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

д. мед. н., проф., зав. кафедри неврології

Посилання

Aam S, Einstad MS, Munthe-Kaas R et al. Post-stroke cognitive impairment-impact of follow-up time and stroke subtype on severity and cognitive profile: The Nor-COAST Study. Front Neurol. 2020;11:699. doi: 10.3389/fneur.2020.00699.

Azeem F, Durrani R, Zerna C, Smith EE. Silent brain infarctions and cognition decline: systematic review and meta-analysis. J Neurol. 2020;267(2):502-512. doi: 10.1007/s00415-019-09534-3.

Banerjee G, Chan E, Ambler G et al., CROMIS‐2 Collaborators. Cognitive Impairment Before Atrial Fibrillation-Related Ischemic Events: Neuroimaging and Prognostic Associations. J Am Heart Assoc. 2020;9(1). e014537. doi: 10.1161/JAHA.119.014537.

Barbay M, Diouf M, Roussel M, Godefroy O.; GRECOG-VASC study group. Systematic review and meta-analysis of prevalence in post-stroke neurocognitive disorders in hospital-based studies. Dement Geriatr Cogn Disord. 2018;46 (5-6):322-334. doi: 10.1159/000492920.

Barbay M, Taillia H, Nedelec-Ciceri.C, Bompaire F, Bonnin C, Varvat J.; GRECOG-VASC Study Group. Prevalence of Poststroke Neurocognitive Disorders Using National Institute of Neurological Disorders and Stroke-Canadian Stroke Network, VASCOG Criteria (Vascular Behavioral and Cognitive Disorders), and Optimized Criteria of Cognitive Deficit. Stroke. 2018;49(5):1141-1147. doi: 10.1161/STROKEAHA.117.018889.

Bernhardt J, Hayward KS, Kwakkel G et al. Agreed definitions and a shared vision for new standards in stroke recovery research: The Stroke Recovery and Rehabilitation Roundtable taskforce. Int J Stroke. 2017;12(5):444-450. doi: 10.1177/1747493017711816.

Bour A, Rasquin S, Boreas A, Limburg M, Verhey F. How predictive is the MMSE for cognitive performance after stroke? J Neurol. 2010;257(4):630-637. doi: 10.1007/s00415-009-5387-9.

Brainin M, Feigin VL, Norrving B, Martins SC.O., Hankey G, Hachinski V.; the World Stroke Organization Board of Directors. Global prevention of stroke and dementia: the WSO Declaration. Lancet. Neurol. 2020;19(6):487-488. doi: 10.1016/S1474-4422 (20)30141-1. Hachinski V.

Cumming TB, Churilov L, Linden T, Bernhardt J. Montreal Cognitive Assessment and Mini-Mental State Examination are both valid cognitive tools in stroke. Acta Neurol Scand. 2013;128(2):122-129. doi: 10.1111/ane.12084.

Donnellan C, Werring D. Cognitive impairment before and after intracerebral haemorrhage: a systematic review. Neurol Sci. 2020;41(3):509-527. doi: 10.1007/s10072-019-04150-5.

Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. «Minimental state». A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res. 1975;12(3):189-198. doi: 10.1016/0022-3956 (75)90026-6.

Ghafar MZ.A. A., Miptah HN, O’Caoimh R. Cognitive screening instruments to identify vascular cognitive impairment: a systematic review. Int J Geriatr Psychiatry. 2019;34(8):1114-1127. doi: 10.1002/gps.5136.

Godefroy O, Fickl A, Roussel M et al. Is the Montreal Cognitive Assessment Superior to the Mini-Mental State Examination to Detect Poststroke Cognitive Impairment? A Study with Neuropsychological Evaluation. Stroke. 2011;42(6):1712-1716. doi: 10.1161/STROKEAHA.110.606277.

Gottesman RF, Hillis AE. Predictors and assessment of cognitive dysfunction resulting from ischaemic stroke. Lancet. Neurol. 2010;9(9):895-905. doi: 10.1016/S1474-4422 (10)70164-2.

Graff-Radford J. Vascular Cognitive Impairment. Continuum (Minneap Minn). 2019;25(1):147-164. doi: 10.1212/CON.0000000000000684.

Gurianov VG, Lyakh YE, Pariy VD et al. Biostatistics Manual. Medical Research Analysis in EZR (R–statistics). Kyiv: Vistka, 2018:208 [in Ukrainian].

Hachinski V. The convergence of stroke and dementia. Arq Neuropsiquiatr. 2018;76 (12):849-852. doi: 10.1590/0004-282X20180148. Graff-Radford J.

Hobson J. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Occup Med (Lond). 2015;65(9):764-765. doi: 10.1093/occmed/kqv078.

Kosgallana A, Cordato D, Chan DK.Y., Yong J. Use of cognitive screening tools to detect cognitive impairment after an ischaemic stroke: a systematic review. SN Compr Clin Med. 2019;1(4):255-262. doi: 10.1007/s42399-018-0035-2.

Lanctôt KL, Lindsay MP, Smith EE et al., Management of Mood, Cognition and Fatigue Following Stroke Best Practice Writing Group, the Heart & Stroke Canadian Stroke Best Practices and Quality Advisory Committee; in collaboration with the Canadian Stroke Consortium. Canadian Stroke Best Practice Recommendations: Mood, Cognition and Fatigue following Stroke, 6th edition, update 2019. Int J Stroke. 2020;15(6):668-688. doi: 10.1177/1747493019847334.

Lee M, Saver JL, Hong KS et al. Cognitive impairment and risk of future stroke: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2014;186:E536–E546. doi: 10.1503/cmaj.140147.

Levine DA, Wadley VG, Langa KM et al. Risk Factors for Poststroke Cognitive Decline: The REGARDS Study (Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke). Stroke. 2018;49(4):987-994. doi: 10.1161/STROKEAHA.117.018529.

Nasreddine ZS, Phillips NA, Bedirian V et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc. 2005;53(4):695-699. doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x.

Nys GM, van Zandvoort MJ, de Kort PL, Jansen BP, Kappelle LJ, de Haan EH. Restrictions of the Mini-Mental State Examination in acute stroke. Arch Clin Neuropsychol. 2005;20(5):623-629. doi: 10.1016/j.acn.2005.04.001.

Pendlebury ST, Rothwell PM. Prevalence, incidence, and factors associated with pre-stroke and post-stroke dementia: a systematic review and meta-analysi. Lancet. Neurol. 2009;8:1006-1018. doi: 10.1016/S1474-4422 (09)70236-4.

Pendlebury ST, Rothwell PM.; Oxford Vascular Study. Incidence and prevalence of dementia associated with transient ischaemic attack and stroke: analysis of the population-based Oxford Vascular Study. Lancet. Neurol. 2019;18(3):248-258. doi: 10.1016/S1474-4422 (18)30442-3.

Petrie A, Sabin C. Medical Statistics at a Glance. 3rd ed. Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2009:180.

Rodrigues JC, Becker N, Beckenkamp CL, Miná CS, de Salles JF, Bandeira DR. Psychometric properties of cognitive screening for patients with cerebrovascular diseases: a systematic review. Dement Neuropsychol. 2019;13(1):31-43. doi: 10.1590/1980-57642018dn13-010004.

Saa JP, Tse T, Baum C et al. Longitudinal evaluation of cognition after stroke–A systematic scoping review. PloS One. 2019;14(8). e0221735. doi: 10.1371/journal.pone.0221735.

Salter K, Campbell N, Richardson M et al. Outcome Measures in Stroke Rehabilitation. Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation, 2013 (доступ за посиланням: http://www.ebrsr.com/evidence-review/20-outcome-measures-stroke-rehabilitation).

Saposnik G, Cote R, Rochon PA et al., Registry of the Canadian Stroke Network; Stroke Outcome Research Canada (SORCan) Working Group. Care and outcomes in patients with ischemic stroke with and without preexisting dementia. Neurology. 2011;77:1664-1673. doi: 10.1212/WNL.0b013e31823648f1.

Sexton E, McLoughlin A, Williams DJ et al. Systematic review and meta-analysis of the prevalence of cognitive impairment no dementia in the first year post-stroke. Eur Stroke J. 2019;4(2):160-171. doi: 10.1177/2396987318825484.

Shatzman S, Mahajan S, Sundararajan S. Often Overlooked but Critical: Poststroke Cognitive Impairment in Right Hemispheric Ischemic Stroke. Stroke. 2016;47 (9:e221-e223. doi: 10.1161/STROKEAHA.116.014280. Sexton E.

Shi D, Chen X, Li Z. Diagnostic test accuracy of the Montreal Cognitive Assessment in the detection of post-stroke cognitive impairment under different stages and cutoffs: a systematic review and meta-analysis. Neurol Sci. 2018;39(4):705-716. doi: 10.1007/s10072-018-3254-0.

Stolwyk RJ, O’Neill MH, McKay AJ.D., Wong DK. Are Cognitive Screening Tools Sensitive and Specific Enough for Use After Stroke? A Systematic Literature Review. Stroke. 2014;45:3129-3134 DOI:10.1161/STROKEAHA.114.004232.

Swartz RH, Bayley M, Lanctot KL et al. Post-stroke depression, obstructive sleep apnea, and cognitive impairment: rationale for, and barriers to, routine screening. Int J Stroke. 2016;11:509-518. doi: 10.1177/1747493016641968.

Verdelho A, Wardlaw J, Pavlovic A et al. Cognitive impairment in patients with cerebrovascular disease: A white paper from the links between stroke ESO Dementia Committee. Eur Stroke J. 2021;6(1):5-17.

Zeltzer L. Mini-Mental State Examination (MMSE). Stroke Engine, 2020 (доступ за посиланням: https://strokengine.ca/en/assessments/mini-mental-state-examination-mmse/).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження