Ефективність, безпечність та переносність комбінації збалансованого розчину електролітів і цитиколіну (Нейроцитину) у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом

V. A. Gryb, I. I. Titov, G. S. Chmyr, V. R. Gerasymchuk

Анотація


Мета — вивчити ефективність та безпечність нової лікарської форми цитиколіну, розчиненого у збалансованому кристалоїдному розчині, у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом.

Матеріали і методи. Проаналізовано результати лікування 61 хворого (39 чоловіків та 22 жінок), середній вік — (59,43 ± 3,24) року) з діагнозом «гострий ішемічний інсульт». Хворих розподілили на дві групи: 25 пацієнтів контрольної групи отримували стандартну терапію, 36 хворих основної групи — додатково лікарську форму цитиколіну, розчиненого в збалансованому кристалоїдному розчині (Нейроцитин, Юрія­Фарм, Україна), упродовж 14 днів. Оцінювали біоелектричну активність головного мозку за допомогою біспектрального індексу (BIS­індекс), оксигенацію головного мозку за  даними церебральної оксиметрії (rSO2), ступінь ушкодження нейронів за рівнем нейронспецифічної енолази (НСЕ), функціональний стан за допомогою шкал NIHSS, Ренкіна та індексу Бартел на 1­-й та 14-­й день обстеження.

Результати. З 3­го дня лікування BIS­індекс у хворих основної групи був вищим на 38,5 % (р = 0,032), на 7­й день — на 56,6 % порівняно з вихідним значенням (p < 0,001) на відміну від контрольної групи (р > 0,05), у хворих якої цей показник суттєво змінився лише на 10­й день (р = 0,003). Подібні зміни були притаманні показникам церебральної оксиметрії. В усіх хворих у перші дні рівень НСЕ в 6,5 разу перевищував норму (р < 0,001). Починаючи з 3­го дня, в основній групі вміст НСЕ знизився на 21,2 % (p = 0,008), на 14­й день — на 32,5 % порівняно з початковим значенням.

Висновки. Раннє застосування Нейроцитину забезпечує ефективне нейровідновлення завдяки як фармакологічним ефектам власне цитиколіну, так і ліквідації гемоконцентрації та створенню кращих умов для церебральної перфузії в зоні ішемічної напівтіні. Клінічне застосування цитиколіну, розчиненого в збалансованому електролітному розчині, підтвердило його добру переносність і високу безпечність.

 


Ключові слова


ішемічний інсульт; Нейроцитин; BIS-індекс; нейронспецифічна енолаза; церебральна оксиметрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Міщенко ТС. Організація допомоги хворим на інсульт. Епіде­міо­логія інсульту. Регістри інсульту. Другий національний конгрес: Інсульт та судинномозкові захворювання. 2010:5-6.

Al-Rawi NH, Atiyah KM. Salivary neuron specific enolase: an indicator for neuronal damage in patients with ischemic stroke and stroke-prone patients. Clin Chem Lab Med. 2009;47(12):1519-1524.

Álvarez-Sabín J, Román GC. The Role of Citicoline in Neuroprotection and Neurorepair in Ischemic Stroke. Brain Sciences. 2013;3(3):1395-1414.

Bharosay A, Bharosay VV, Varma M et al. Correlation of brain biomarker neuron specific enolase (NSE) with degree of disability and neurological worsening in cerebrovascular stroke. Indian J Clin Biochem. 2012;27(2):186-190.

Bigham C, Bigham S, Jones C. Does the bispectral index monitor have a role in intensive care?. J Intens Care Soc. 2012;13:314-319.

Flores A, Ribó M, Rubiera M et al. Monitoring of cortical activity postreperfusion. A powerful tool for predicting clinical response immediately after recanalization. J Neuroimaging. 2015;25(2):257-262.

Haupt WF, Chopan G, Sobesky J et al. Prognostic value of somatosensory induced potentials, neuron-specific enolase, and S100 for short-term outcome in ischemic stroke. J Neuro­physiol. 2016;115(3):1273-1278.

Kaca-Oryńska M, Tomasiuk R, Friedman A. Neuron-specific enolase and S 100B protein as predictors of outcome in ischemic stroke. Neurol Neurochir Pol. 2010;44(5):459-463.

Murkin JM, Arango M. Near-infrared spectroscopy as an index of brain and tissue oxygenation. Br J Anaesth. 2009;103 (Suppl. 1). P. i3-i13.

Sahota P, Savitz SI. Investigational therapies for ischemic stroke: neuroprotection and neurorecovery. Neurotherapeutics. 2011;8(3):434-451.

Saver JL, Kidwell C, Eckstein M, Starkman S.; FAST-MAG Pilot Trial Investigators. Prehospital neuroprotective therapy for acute stroke: results of the Field Administration of Stroke Therapy-Magnesium (FAST-MAG) pilot trial. Stroke. 2004;35. P. e106–e108.

Secades JJ, Lorenzo JL. Citicoline: Pharmacological and clinical review, 2006 update. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 (Suppl. B):1-56.

Wunderlich MT, Lins H, Skalej M et al. Neuron-specific enolase and tau protein аs neurobiochemical markers of neuronal damage are related to early clinical course and long-term outcome in acute ischemic stroke. Clin Neurol Neurosurg. 2006;108(6):558-563.
© Український неврологічний журнал, 2018
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2018