Визначення рівня преморбідного інтелекту з використанням шкали інтелекту Векслера для дорослих як ефективний засіб верифікації та експертизи нейрокогнітивного дефіциту в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

K. N. Loganovsky, K. V. Kuts

Анотація


Мета — визначити нейропсихологічні особливості когнітивних розладів при хронічній цереброваскулярній патології у віддалений період після Чорнобильської катастрофи в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (УЛНА) з використанням шкали інтелекту Векслера для дорослих (WAIS), оцінити ступінь когнітивного дефіциту на підставі різниці  між преморбідним (до аварії) та актуальним загальним коефіцієнтами інтелекту (IQ).

Матеріали і методи. Нейропсихологічне обстеження з використанням адаптованої версії WAIS для російської популяції (Филимоненко, Тимофеев, 2012) проведено 138 особам. Для статистичного аналізу сформовано дві групи: основну (УЛНА, опромінені в дозах понад 20 мГр, n = 100) та порівняння (об’єднана група зовнішнього (24 неекспоновані особи) та внутрішнього (14 осіб, опромінених у дозах до 20 мГр) контролю, n = 38). Визначали три показники актуального і преморбідного IQ: повний IQ, вербальний IQ та невербальний або перфомансний IQ. Когнітивний дефіцит оцінювали на підставі різниці  між цими показниками. Преморбідний IQ розраховували за рівнянням регресії B. Gao (2000). Аналізували профіль оцінок за 11 субтестами WAIS.

Результати. Середні рівні актуального вербального, невербального та загального IQ в обох групах відповідали «нормальному» значенню. Проте в основній групі рівень актуального загального та вербального IQ виявився нижчим, ніж у групі порівняння (p < 0,01). Групи статистично значущо (p = 0,001) відрізнялися за різницею між актуальним невербальним та вербальним IQ (pIQ – vIQ). В осіб основної групи виявлено помірний дефіцит актуального загального IQ (p < 0,01) та вербального IQ (р < 0,001) порівняно з преморбідним рівнем інтелекту. В основній групі спостерігали селективне зниження оцінок за окремими, переважно вербальними, субтестами WAIS: «Обізнаність» (p = 0,017), «Тямущість» (p = 0,000), «Арифметичний» (p = 0,009) «Схожість» (p = 0,023), «Повторення цифр» (p = 0,002), «Словниковий» (p = 0,04) та «Послідовні малюнки» (p = 0,02). Виявлено лінійний регресійний зв’язок з радіаційною дозою оцінок за субтестом «Відсутні деталі» при опроміненні в дозах понад 0,3 Гр.

Висновки. За дії малих доз іонізуючого випромінювання (понад 20 мГр) спостерігається легкий та помірний інтелектуальний дефіцит за рахунок переважного зниження вербального IQ, що може свідчити про прискорене радіаційне старіння головного мозку. Виявлено лінійний регресійний зв’язок з радіаційною дозою оцінок за субтестом «Відсутні деталі» при опроміненні в дозах понад 0,3 Гр, що може свідчити про дозозалежний дефіцит перцептивної уваги в осіб, опромінених у зазначеному діапазоні доз. Оцінка преморбідного IQ є надійним критерієм експертизи втрати когнітивного функціонування. Найбільш радіовразливі нейроанатомічні структури — неокортекс та кортико­лімбічна система в лівій домінантній півкулі.

 


Ключові слова


Чорнобильська катастрофа; нейрокогнітивний дефіцит; коефіцієнт інтелекту; шкала інтелекту Векслера для дорослих; преморбідний інтелект; малі дози; іонізуюча радіація

Повний текст:

PDF

Посилання


Anastazi A, Urbina S. Psihologicheskoye testirovanije [Psychological testing] (Russian). 7th edition. Saint-Petersburg: Piter; 2007 : 688 (seija «Mastera Psihologiji») [«Masters of Psychology» ser.] (Russian).

Bazyka DA, Loganovsky KM, Ilienko IM. Optymizatsiia diahnostyky postradiatsiinykh kohnityvnykh porushen. Metodychni rekomendatsii [The optimization of the diagnostics of the postradiation cognitive disorders. Methodological guidance] (Ukrainian). Kyiv: The Ministry of Public Health of Ukraine, The Academy of Medical Sciences of Ukraine, «Ukrmedpatentinform» (Ukrainian). 2012 : 27.

Bazyka DA, Loganovsky KM, Ilienko IM. Zastosuvannia molekuliarnykh ta psykhometrychnykh pokaznykiv dlia udoskonalennia diahnostyky viddalenykh postradiatsiinykh kohnityvnykh rozladiv. Metodychni rekomendatsii [The application of the molecular and psychometric indexes for the improvement of the diagnostics of the remote postradiation cognitive disorders. Methodological guidance] (Ukrainian). Kyiv: The Ministry of Public Health of Ukraine, The Academy of Medical Sciences of Ukraine, «Ukrmedpatentinform» (Ukrainian). 2014 : 29.

Burlachuk LF. Psihodiagnostica: Uchebnik dl’a vuzov [Psychodiagnostics: A Textbook for Universities] (Russian). 2nd edition. Saint-Petersburg: Piter; 2011 : 384. (serija «Uchebnik dlja vuzov») [«Textbook for Universities»ser.] (Russian).

Burtovaya YeYu, Kuznetsova YeV, Belova VM. Harakteristika kognitivnyh funkcij u lic, podvergshihsja radiacionnomu vozdejstviju v period antenatal’nogo razvitija [The characteristic of the cognitive functions in the persons affected by ionizing radiation during the antenatal development period] (Russian). Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta [The Bulletin of Chelyabinsk State University] (Russian). 2013;7(298):79-81.

Loganovsky KM, Antypchuk KYu, Loganovska TK et al. Osoblyvosti diahnostyky kohnityvnykh rozladiv u postrazhdalykh vnaslidok Chornobylskoi katastrofy, yikh profilaktyka, likuvannia ta shliakhy reabilitatsii. Metodychni rekomendatsii [The features of diagnostics of cognitive disorders in the victims due to the Chornobyl accident, their prevention, treatment and rehabilitation ways. Methodological guidance] (Ukrainian). Kyiv: The Ministry of Public Health of Ukraine, The Academy of Medical Sciences of Ukraine, «Ukrmedpatentinform» (Ukrainian). 2010 : 24.

Filimonenko YuI, Timofeev VI. Test Vekslera Diagnostika urovnja razvitija intellekta (vzroslyj variant): metodicheskoje rukovodstvo [Wechsler’s test: The diagnostics of the intelligence development level (adult version): methodological guidance] (Russian). Saint-Petersburg: IMATON; 2012 : 112.

Basso M.R, Bornstein RA, Roper B.L, McCoy VL. Limited accuracy of premorbid intelligence estimators: a demonstration of regression to the mean. Clin Neuropsychol. 2000;14(3) — P. 325-340. doi: 10.1076/1385-4046(200008)14:3;1-P;FT325.

Bazyka DA, Loganovsky KM, Ilyenko IM et al. Gene expression, telomere and cognitive deficit analysis as a function of Chornobyl radiation dose and age: from in utero to adulthood. Probl Radiac Med Radiobiol. 2015;20:283-310.

Berg Jody-Lynn, Durant J, Banks SJ, Miller JB. Estimates of premorbid ability in a neurodegenerative disease clinic population: comparing the Test of Premorbid Functioning and the Wide Range Achievement Test (4th ed.). Clin Neuropsychol. 2016;30(4):547-557. doi:10.1080/13854046.2016.1186224.

Canivez GL, Watkins MW, Good R et al. Construct validity of the Wechsler Intelligence Scale for Children — Fourth UK Edition with a referred Irish sample: Wechsler and Cattell–Horn–Carroll model comparisons with 15 subtests. British Journal of Educational Psychology. 2017;87(3):383-407. doi: 10.1111/bjep.12155.

Gao B. The Role of Pre-injury IQ in the determination of intellectual impairment from traumatic head injury. J Neuropsychiatry. 2000 — Vol. 12 (3) — P. 385-388. doi: 10.1176/appi.neuropsych.12.3.385.

Harrison SL, Sajjad A, Bramer WM et al. Exploring strategies to operationalize cognitive reserve: A systematic review of reviews. J Clin Exper Neuropsychol. 2015;37(3):253-264. doi: 10.1080/13803395.2014.1002759.

Iyer NS, Balsamo LM, Bracken MB, Kadan-Lottick NS. Chemotherapy-only treatment effects on long-term neurocognitive functioning in childhood ALL survivors: A review and meta-analysis. Blood. 2015;126(3):346-353. doi:10.1182/blood-2015-02-627414.

Lezak MD, Howieson DB, Bigler ED, Tranel D. Neuropsychological Assessment. 5th ed. New York: Oxford Univ. Press, 2012.

Loganovsky KN, Kuts KV. Cognitive evoked potentials P300 after radiation exposure. Problems of radiation medicine and radiobiology. 2016;21:264-290.

Loganovsky K, Zdorenko L. Intelligence deterioration following acute radiation sickness. Clinical Neuropsychiatry. 2012;9(5):187-194.

Lumniczky K, Szatmari T, Safrany G. Ionizing radiation-induced immune and inflammatory reactions in the brain. Front Immunol. 2017;8:517. doi:10.3389/fimmu.2017.00517.

Nisbett RE, Aronson JB, Dickens C et al. Intelligence: New findings and theoretical developments. Am Psychologist. 2012 — Vol. 67 (2) — P. 130-159. doi: 10.1037/a0026699.

Omelianets N, Bazyka D, Igumnov S et al. Health effects of Chernobyl and Fukushima: 30 and 5 years down the line. Commissioned by Greenpeace, Brusels, March 2016:98. [Electronic resouece]. Available: http://www.greenpeace.org/international/en/publications/ Campaign-reports/Nuclear-reports/Nuclear-Scars.

Richardson K. What IQ tests test?. Theory & Psychol — 2002;12(3):283-314. doi: 10.1177/0959354302012003012.

Whipple-Drozdick L et al. Assessing Cognition in Older Adults with the WAIS-IV, WMS-IV, and ACS. In WAIS-IV, WMS-IV, and ACS: Advanced Clinical Interpretation . 2013:407-483.

Yoon YB, Shin W-G., Lee TY et al. Brain structural networks associated with intelligence and visuomotor ability . Sci Rep. 2017;Vol. 7 (1):2177. doi:10.1038/s41598-017-02304-z.
© Український неврологічний журнал, 2020
© ПП «ІНПОЛ ЛТМ», 2020