Гіперглікозильовані імуноглобуліни сироватки крові хворих на розсіяний склероз як діагностичний та прогностичний біомаркер при цьому захворюванні

N. O. Negrych

Анотація


Мета — дослідити закономірності виявлення гіперглікозильованих імуноглобулінів (Ig) у сироватці крові пацієнтів із розсіяним склерозом (РС) і визначити клінічні особливості цього захворювання при їх появі.

Матеріали і методи. Обстежено 28 хворих на РС та 12 практично здорових добровольців. Використано клінічні (аналіз скарг, анамнезу захворювання і життя, загальний і неврологічний огляди), лабораторні (осадження сироваткових білків 10 % трихлороцтовою кислотою, електрофорез білків і аналіз електрофореграм за допомогою Вестерн­блотингу для виявлення важких та легких ланцюгів гіперглікозильованих Ig) методи дослідження.

Результати. Гіперглікозильовані Ig виявлено в сироватці крові 14,28 % хворих на РС. Вони були відсутні в обстежених контрольної групи. Такі Ig виявляли за різних типів перебігу РС (у 75 % хворих із рецидивно­ремітивним і 25 % із вторинно­прогресивним РС), різної тривалості захворювання (від 1,5 до 20,0 років) та різного рівня інвалідизації (від легкого до тяжкого ступеня). Поява гіперглікозильованих антитіл збігалася зі стадією загострення РС.

Висновки. Виявлено клініко­імунологічну залежність між наявністю гіперглікозильованих Ig у сироватці крові хворих на РС і клінічними особливостями перебігу цього захворювання. Поява таких Ig при РС може бути біомаркером активності РС, що пояснюється посиленням прозапальних властивостей антитіл унаслідок їх інтенсивнішого глікозилювання.

 


Ключові слова


розсіяний склероз; імуноглобуліни; глікозилювання; клінічний перебіг; біомаркер

Повний текст:

PDF

Посилання


VoloshynP. V., VoloshynaN. P., TayclynV. I.,et al. Multiple sclerosis in Ukraine: prevalence, course, prognosis, treatment, pharmacoeconomics(Russian). Ukrainian Journal of Psychoneurology.2007;15(1):6-21.

SokolovaL. I. To the question of modern methods of diagnosis and treatment of multiple sclerosis (Russian).Medical Herald. 2008;1 : 28-32.

Albert H, Collin M, Dudziak D et al. In vivo enzymaticmodulation of IgG glycosylation inhibits autoimmune disease in an IgG subclass-dependent manner. Proc Natl Acad Sci USA. 2008;105 (39):15005-15009. doi:10.1073/pnas.0808248105.

Albrecht S, Unwin L, Muniyappa M, Rudd PM. Glycosylation as a marker forinflammatory arthritis. Cancer Biomark. 2014;14(1):17-28. doi:10.3233/cbm-130373.

Anthony RM, Nimmerjahn F, Ashline DJ et al. Recapitulation of IVIG anti-inflammatory activity with a recombinant IgG Fc. Science. 2008;320 (5874):373-376. doi:10.1126/science.1154315.

Chen YY, Lin SY, Yeh YY et al. A modified protein precipitation procedure for efficient removal of albumin from serum. Electrophoresis. 2005;26 (11):2117-2127. doi:10.1002/elps.200410381.

Ercan A, Barnes MG, Hazen M et al. Multiple juvenile idiopathic arthritis subtypes demonstrate proinflammatory IgG glycosylation. Arthritis Rheum. 2012;64(9):3025-3033. doi:10.1002/art.34507.

Fokkink W. J. R., Selman MH.J., Dortland JR et al. IgG Fc N-Glycosylation in Guillain–Barré syndrometreated with immunoglobulins. J Proteome Res. 2014;13(3):1722-1730. doi:10.1021/pr401213z.

Gasdaska JR, Sherwood S, Regan JT, Dickey LF. An afucosylated anti-CD20monoclonal antibody with greater antibody-dependent cellular cytotoxicityand B-cell depletion and lower complement-dependent cytotoxicity thanrituximab. Mol Immunol. 2012;50(3):134-141. doi:10.1016/j.molimm.2012.01.001.

Ghasemi N, Razavi S, Nikzad E. Multiple sclerosis: pathogenesis, symptoms, diagnoses and cell-based therapy. Cell Journal (Yakhteh). 2017;19(1):1-10. PMCID:PMC5241505.

Grigorian A, Mkhikian H, Li CF et al. Pathogenesis of multiple sclerosis via environmental and genetic dysregulation of N-glycosylation. Seminars in Immunopathol. 2012;34(3):415-424. doi:10.1007/s00281-012-0307-y.

Huhn C, Selman MH.J., Ruhaak LR et al. IgG glycosylation analysis. Proteomics. 2009;9(4):882-913. doi:10.1002/pmic.200800715.

Ito K, Furukawa J. I., Yamada K et al. Lack ofgalactosylation enhances the pathogenic activity of IgG1 but not IgG2aanti-erythrocyte autoantibodies. J Immunol. 2014;192(2):581-588. doi:10.4049/jimmunol.1302488.

Kaneko Y, Nimmerjahn F, Ravetch JV. Anti-inflammatory activity of immunoglobulin G resulting from Fc sialylation. Science. 2006;313 (5787):670-673. doi:10.1126/science.1129594.

Lux A, Nimmerjahn F. Impact of differential glycosylation on IgG activity crossroads between innate and adaptive immunity III. Advances in Experimental Medicine and Biology New York: Springer. 2012:113-124.

Myronovkij S, Negrych N, Nehrych T et al. Identification of a 48 kDa form of unconventionalmyosin1cinblood serum ofpatientswithautoimmunediseases. Biochemistry and Biophysics Reports. 2016;5:175-179. doi:10.1016/j.bbrep.2015.12.001.

Rombouts Y, Ewing E, van de Stadt LA et al. Anti-citrullinated protein antibodies acquire a pro-inflammatory Fc glycosylation phenotype prior to the onset of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2013;74(1):234-241. doi:10.1136/annrheumdis-2013-203565.

Selman MH, Niks EH, Titulaer MJ et al. IgG fcN-glycosylation changes in Lambert-Eaton myasthenic syndrome andmyasthenia gravis. J Proteome Res. 2011;10(1):143-152. doi:10.1021/pr1004373.

Tradtrantip L, Ratelade J, Zhang H, Verkman AS. Enzymatic deglycosylation converts pathogenic neuromyelitis optica anti-aquaporin-4 immunoglobulin G into therapeutic antibody. Ann Neurol. 2013;73(1):77-85. doi:10.1002/ana.23741.

Wuhrer M, Selman MH, McDonnell LA et al. Pro-inflammatory pattern of IgG1 Fc glycosylation in multiple sclerosis cerebrospinal fluid. J Neuroinflammation. 2015;12(1):235. doi:10.1186/s12974-015-0450-1.
© Український неврологічний журнал, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019