Стан надання медичної допомоги хворим із мозковим інсультом у м. Києві та шляхи його поліпшення

М. М. Prokopiv, S. V. Rohoza

Анотація


Мета — поліпшити якість надання медичної допомоги хворим з мозковим інсультом.

Матеріали і методи. Обстежено 1575 хворих з гострим мозковим інсультом (з них 42,7 % чоловіків) віком від 26 до 100 років (середній вік — (70,6 ± 10,7) року), госпіталізованих у період з 1 червня до 31 грудня 2016 р. до неврологічних відділень м. Києва.

Результати. У 71,6 % пацієнтів інсульт стався вперше. Серед пацієнтів переважали особи віком 60 років і старші (84,8 %). Провідним чинником судинного ризику була артеріальна гіпертензія, яку спостерігали у 95,4 % пацієнтів. У перші 3 год по медичну допомогу звернулися 41,6 % пацієнтів, у межах терапевтичного вікна госпіталізовано 32,6 % осіб. У 86 % випадків пацієнти були доставлені у стаціонар бригадами швидкої медичної допомоги, 6 % хворих звернулися до медичних закладів самостійно. Серед причин пізньої госпіталізації пацієнтів переважало пізнє звернення (76 % випадків). Нейровізуалізацію проведено у 81,2 % пацієнтів. Найважливішими причинами недостатнього застосування тромболітичної терапії у хворих з ішемічним інсультом у м. Києві є пізня госпіталізація, відсутність можливості застосування цілодобово нейровізуалізаційних методів у комунальних лікарнях міста, тяжкий стан пацієнтів, наявність декомпенсованих супутніх захворювань.

Висновки. Слід посилити просвітницьку роботу серед населення, зокрема інформувати щодо чинників ризику інсульту, симптомів інсульту та необхідності термінового звернення по медичну допомогу в разі виникнення перших симптомів захворювання. Для надання ургентної допомоги хворим з інсультом у м. Києві потрібно вдосконалити відділення (центри), що вже функціонують, та організувати нові. У неврологічних відділеннях м. Києва є передумови для проведення тромболітичної терапії хворим з гострим ішемічним інсультом.

 


Ключові слова


ішемічний інсульт; геморагічний інсульт; епідеміологія; лікування; тромболітична терапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Mischenko TS. Epidemiologiya tserebrovaskulyarnyih zabolevaniy i organizatsiya pomoschi bolnyim s mozgovyim insultom v Ukraine. Ukrayinskiy visnik psihonevrologiyi. 2017;25, 1:22-24.

Prokopiv MM. Analiz roboty nevrolohichnoi sluzhby dorosloi merezhi m Kyieva za 2016 r. Ukr nevrol zhurn. 2017;1:82-86.

Unifikovanyi klinichnyi protokol ekstrenoi, pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy ta medychnoi reabilitatsii «Hemorahichnyi insult (Vnutrishnomozkova hematoma, anevryzmalnyi subarakhnoidalnyi krovovylyv)». Dodatok do Nakazu Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy 17042014 № 275 «Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry hemorahichnomu insulti» [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://wwwdecgovua/mtd/reestrhtml.

Unifikovanyi klinichnyi protokol medychnoi dopomohy Ishemichnyi insult (ekstrena, pervynna, vtorynna (spetsializovana) medychna dopomoha, medychna reabilitatsiia). Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy 03082012 № 602 «Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry ishemichnomu insulti» [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://wwwdecgovua/mtd/reestrhtml.

Lyden P, Lu M, Jackson C et al. Underlying structure of the National Institutes of Health Stroke Scale. Results of a factor analysis. Stroke. 1999;30:2347-2354.

Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: A practical scale. Lancet. 1974;2(7872):81-84.
© Український неврологічний журнал, 2018
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2018